Bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Norma ČSN EN 15494 (650121) určuje bezpečnostní značení svíček určených k hoření v místnostech. Každý spotřebitel by měl dbát na dodržování bezpečnostních doporučení pro užívání svíček prodávaných pod značkou USiRa. Bezpečnostní upozornění jsou uvedena na štítku u každé svíčky, pokud by došlo k odlepení štítku, jsou tyto informace k dispozici i zde.

POVINNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

 • Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru.
 • Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
 • Mezi hořícími svíčkami vždy ponechte vzdálenost odpovídající nejméně pětinásobku průměru svíčky.
 • Hořící svíčku nenechávejte v blízkosti předmětů, které se mohou snadno vznítit.

VOLITELNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

 • Neumísťujte svíčky do průvanu.
 • Neumísťujte svíčky blízko zdroje tepla.
 • Umísťujte svíčky ve vzpřímené poloze.
 • Před každým zapálením upravte knot na délku asi 0,5 cm. V případě, že Vám svíčka kouří, knot opět zkraťte.
 • V roztaveném vosku nenechávejte zápalky, ani jiné úlomky, zbytky sušené dekorace atd. Mohlo by tak dojít k rozšíření ohně.
 • Nepohybujte svíčkou během hoření.
 • Vždy používejte svícen či tácek pod svíčku z nehořlavého materiálu.
 • Plamen vždy řádně uhaste.
 • Nehaste tekutinami.
 • Svíčky ani jejich části nekonzumujte.